Najave

Medicina za nautičare (1. semestar PTJM-B)

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Medicina za nautičare za studente preddiplomskog studija Pomorskih tehnologija jahta i marina održati 27. lipnja (ponedjeljak) u predavaonici 608 s početkom u 14:00 sati.

 

Prva pomoć (1. semestar PTJM-B)

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Prva pomoć za studente preddiplomskog studija Pomorskih tehnologija jahta i marina održati 27. lipnja (ponedjeljak) u predavaonici 608 s početkom u 14:00 sati.

 

Medicina za pomorce (3. semestar PEIT-B, 4. semestar PN-B, 6. semestar BS-B)

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Medicina za pomorce za studente preddiplomskog studija Pomorskih elektrotehničkih i informatičkih tehnologija, Pomorske nautike i Brodostrojarstva održati 27. lipnja (ponedjeljak) u predavaonici 608 s početkom u 14:00 sati.

 

Temeljna sigurnost i prva pomoć (2. semestar PN-B, 2. semestar BS-B)

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Temeljna sigurnost i prva pomoć za studente preddiplomskog studija Pomorske nautike i Brodostrojarstva održati 27. lipnja (ponedjeljak) u predavaonici 608 s početkom u 14:00 sati.

 

Elektronička navigacija (4. semestar PN-B)

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Elektronička navigacija za studente preddiplomskog studija Pomorske nautike održati 20. lipnja 2022. (ponedjeljak) u predavaonici 602 s početkom u 8:00 sati.

 

Pomorski engleski III i V (3. semestar PTJM, 5. semestar PTJM)

Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz kolegija Pomorski engleski III i V za studente preddiplomskog studija Pomorskih tehnologija jahta i marina održati 15. lipnja 2022. (srijeda) u Amfiteatru A1.3 prema slijedećem rasporedu:

  • 08:00 sati - PTJM V
  • 10:00 sati - PTJM III

 

Integralno upravljanje obalnim područjem (1. semestar PM-M, 3. semestar PN-M)

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Integralno upravljanje obalnim područjem za studente diplomskog studija Pomorske nautike i Pomorskog menadžmenta održati 24. lipnja 2022. (petak) u predavaonici 112 s početkom u 12:00 sati.

 

Morske tehnologije (2. semestar BS-M, 2. semestar PM-M, 2. semestar PN-M)

Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Morske tehnologije za studente diplomskog studija Brodostrojarstva, Pomorskog menadžmenta i Pomorske nautike održati 24. lipnja 2022. (petak) u predavaonici 112 s početkom u 12:00 sati.

 

Korozija i zaštita materijala (6. semestar BS-B)
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Korozija i zaštita materijala za studente preddiplomskog studija Brodostrojarstva održati 24. lipnja 2022. (petak) u predavaonici 112 s početkom u 12:00 sati.
 
 
Održavanje broda (5. semestar PN-B)
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Održavanje broda za studente preddiplomskog studija Pomorske nautike održati 24. lipnja 2022. (petak) u predavaonici 112 s početkom u 12:00 sati.
 
 
Menadžment u brodarstvu i lukama (2. semestar PM-B)
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Menadžment u brodarstvu i lukama za studente preddiplomskog studija Pomorskog menadžmenta održati 15. lipnja 2022. (srijeda) u predavaonici 306 s početkom u 08:00 sati.
 
 
Financiranje u brodarstvu (5. semestar PM-B, 3. semestar BS-M)
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Financiranje u brodarstvu za studente preddiplomskog studija Pomorskog menadžmenta i diplomskog studija Brodostrojarstva održati 15. lipnja 2022. (srijeda) u predavaonici 306 s početkom u 08:00 sati.
 
 
Pomorski financijski menadžment I i II (1. semestar PM-M, 2. semestar PM-M)
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Pomorski financijski menadžment I i II za studente diplomskog studija Pomorskog menadžmenta održati 15. lipnja 2022. (srijeda) u predavaonici 306 s početkom u 08:00 sati.
 
 
Poznavanje broda i plovidbe (PN-URP)
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz kolegija Poznavanje broda i plovidbe za studente Uvodnog razlikovnog programa Pomorske nautike održati 20. lipnja 2022. godine u predavaonici 602 s početkom u 16:00 sati te 5. srpnja 2022. godine u predavaonici 602 s početkom u 16:00 sati. Na ispitu je potrebno imati pomorsku kartu 100-21, nautičke trokute, šestar i kalkulator.