Najave

Tijela Fakulteta

 

Centar za izobrazbu pomoraca (Odluka - PDF)

 1. Mislav Maljković, mag. ing. - ravnatelj Centra

 

 

Posebni program obrazovanja (Odluka - PDF)

(radi stjecanja zvanja prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većima te drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim)

 1. doc. dr. sc. Ivica Pavić - voditelj Programa

 

 

Centar za praktičku nastavu (Odluka - PDF)

 1. prof. dr. sc. Nikola Račić - ravnatelj Centra

 

 

Povjerenstvo za poslijediplomski sveučilišni studij  "Tehnologija u pomorstvu" (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Igor Vujović - predsjednik
 2. prof. dr. sc. Danko Kezić - član
 3. prof. dr. sc. Nikola Račić - član
 4. prof. dr. sc. Pero Vidan - član
 5. prof. dr. sc. Merica Slišković - član

 

 

Povjerenstvo za nastavu (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić - predsjednik
 2. doc. dr. sc. Eli Marušić - član
 3. doc. dr. sc. Petar Matić - član
 4. dr. sc. Zaloa Sanchez Varela - član
 5. doc. dr. sc. Branko Lalić - član

 

 

Povjerenstvo za završne ispite i diplomske radove (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić - predsjednik
 2. doc. dr. sc. Zdeslav Jurić - član (voditelj studija Brodostrojarstvo)
 3. doc. dr. sc. Petar Matić - član (voditelj studija Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije)
 4. dr. sc. Zaloa Sanchez Varela - član (voditeljica studija Pomorska nautika)
 5. doc. dr. sc. Luka Vukić - član (voditelj studija Pomorski menadžment)
 6. doc. dr. sc. Eli Marušić - član (voditeljica studija Pomorske tehnologije jahta i marina)

 

 

Povjerenstvo za studentska pitanja (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić - predsjednik
 2. prof. dr. sc. Rosanda Mulić - član
 3. prof. dr. sc. Nikola Račić - član
 4. Marija Dragaš, dipl. oec. - član, voditeljica Studentske službe
 5. Božena Runje - član, predstavnica studenata

 

 

Povjerenik za rad sa studentima s invaliditetom (Odluka - PDF)

 1. Marija Dragaš, dipl. oec

 

 

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić - predsjednik
 2. prof. dr. sc. Merica Slišković - član
 3. izv. prof. dr. sc. Tatjana Stanivuk - član
 4. Kristijan Vidović - član, predstavnik studenata
 5. Natko Plenković - član, predstavnik studenata

 

 

Etičko povjerenstvo (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić - predsjednik
 2. prof. dr. sc. Vinko Vidučić - član
 3. prof. dr. sc. Ranka Petrinović - član
 4. doc. dr. sc. Marko Katalinić - član
 5. Toni Vlak - član, predstavnik studenata

 

 

Povjerljiva osoba (Odluka - PDF)

 1. Tony Vuković, mag. iur.
 2. doc. dr. sc. Zdeslav Jurić - zamjenik

 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka (Odluka - PDF)

 1. Tony Vuković, mag. iur.

 

 

Službenik za informiranje (Odluka - PDF)

 1. Smiljana Podrug, dipl. iur.
 2. Marija Dragaš, dipl. oec. - zamjenica

 

 

Povjerenik za za ravnopravnost spolova (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Andrea Russo

 

 

Povjerenstvo za znanstveni rad (Odluka - PDF)

 1. prof. dr. sc. Merica Slišković - predsjednica
 2. prof. dr. sc. Danko Kezić - član
 3. izv. prof. dr. sc. Joško Šoda - član
 4. doc. dr. sc. Nenad Leder - član
 5. doc. dr. sc. Luka Vukić - član

 

 

Odbor Knjižnice (Odluka - PDF)

 1. doc. dr. sc. Đorđe Dobrota - predsjednik
 2. izv. prof. dr. sc. Maja Krčum - član
 3. doc. dr. sc. Rino Bošnjak - član
 4. Tino Perlain, mag. bibl. - član
 5. Željana Pućo - član, predstavnik studenata

 

 

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost (Odluka - PDF)

 1. prof. dr. sc. Rosanda Mulić - predsjednica
 2. prof. dr. sc. Nikola Račić - član
 3. prof. dr. sc. Joško Dvornik - član
 4. prof. dr. sc. Vinko Vidučić - član
 5. prof. dr. sc. Merica Slišković - član
 6. Tino Perlain, mag. bibl. - član

 

 

ECTS povjerenik (Odluka - PDF)

 1. prof. dr. sc. Anita Gudelj

 

 

Erasmus+ koordinator (Odluka - PDF)

 1. Aleksandra Banić, univ.spec.oec, dipl.oec

 

 

Povjerenstvo za pomorske propise (Odluka - PDF)

 1. prof. dr. sc. Ranka Petrinović
 2. prof. dr. sc. Zvonimir Lušić
 3. doc. dr. sc. Zdeslav Jurić
 4. doc. dr. sc. Petar Matić

 

 

Centar za kvalitetu (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Maja Krčum - ravnateljica Centra
 2. prof. dr. sc. Anita Gudelj - zamjenica ravnateljice Centra

 

 

Povjerenstvo za unutarnju periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (Odluka - PDF)

 1. doc. dr. sc. Dean Sumić - predsjednik
 2. prof. dr. sc. Liane Roldo - član
 3. Helena Bule, mag. ing. - član
 4. Herci Kero, mag. ing. - član
 5. Ivan Damjanović - član, predstavnik studenata

 

 

Odbor za unaprijeđenje kvalitete (Odluka - PDF)

 1. prof. dr. sc. Anita Gudelj - predsjednica
 2. izv. prof. dr. sc. Maja Krčum - član
 3. doc. dr. sc. Lea Vojković - član
 4. dr. sc. Zaloa Sanchez Varela - član
 5. Srđan Vukša, mag. ing. - član
 6. Marija Dragaš, dipl. oec. - član
 7. Željana Pućo - član, predstavnica studenata

 

 

Radna skupina za praćenje ishoda učenja na preddiplomskoj razini studija (Odluka - PDF)

 1. doc. dr. sc. Zdeslav Jurić - predsjednik
 2. Vukić Mate, mag. ing - Pomorska nautika
 3. Dušan Vukojević, dipl. ing. - Brodostrojarstvo
 4. Mario Ćaleta, dipl. ing. - Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 5. mr. sc. Srđan Gjurković - Pomorski menadžment
 6. Bruna Bacalja, mag. ing. - Pomorske tehnologije jahta i marina

 

 

Radna skupina za praćenje ishoda učenja na diplomskoj razini studija (Odluka - PDF)

 1. prof. dr. sc. Rosanda Mulić - predsjednica
 2. Krešimir Baljak, mag. ing. - Pomorska nautika
 3. Frane Martinić, dipl. ing. - Brodostrojarstvo
 4. Vladimir Marčić, dipl. ing. - Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije
 5. mr. sc. Ivan Udovičić - Pomorski menadžment

 

 

Financijsko upravljanje i kontrola (Odluka - PDF)

 1. izv. prof. dr. sc. Ivan Peronja - voditelj