Najave

Pomorski menadžment

Preddiplomski sveučilišni studij Pomorski menadžment upisuje 57 studenata. Za upis je potrebno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i uspješno položena državna matura. Studij se izvodi tijekom šest semestara u trajanju od tri akademske godine, a njegovim završetkom studenti stječu 180 ECTS bodova.


Akademski naziv koji studenti stječu nakon završetka preddiplomske razne studija Pomorski menadžment glasi: Sveučilišni prvostupnik / prvostupnica inženjer /inženjerka pomorskog menadžmenta(univ. bacc. ing. admin. nav.)


Ovaj jedinstveni studijski program pripada području tehničkih znanosti i ima izražen interdisciplinarni karakter u kojem se, uz stjecanje fundamentalnih tehničko-tehnoloških znanja i vještina, ugrađuje ekonomsko-organizacijska komponenta kao odgovor na recentne zahtjeve poslovanja pomorskih organizacija. Tijekom studija student razvija i stječe kompetencije prepoznavanja i opisivanja različitih inženjerskih problema u pomorstvu i njihovog rješavanja do određene razine te sposobnost analitičke primjene kvantitativnih i statističkih metoda. Program studija usmjeren je na usvajanje temeljnih znanja iz područja tehnologije prometa i transporta uz razvijanje vještina iz komplementarnih područja prirodnih i društvenih znanosti koje su povezane s pomorskim gospodarstvom kao što je ekonomija, pravo, informacijske i komunikacijske znanosti i ostala povezana područja. Posebnost ovog studija je integriranost teorije, prakse i znanosti, a upravo je praktična nastava i mogućnost realizacije stručne prakse dodatna vrijednost studija. Također, s obzirom da je fakultet ostvario kvalitetnu međunarodnu suradnju s drugim pomorskim fakultetima i lokalnim zajednicama, u oblikovanju i izvođenju nastave na studiju uključeni su vanjski suradnici, pretežito ugledni stručnjaci iz različitih gospodarskih i društvenih područja. Prvostupnici inženjeri pomorskog menadžmenta su kvalificirani za suradničke djelatnosti u poslovanju poduzeća u pomorskom gospodarstvu, sudjeluju u rješavanju osnovnih tehničkih zadataka i zahtjeva te su osposobljeni za razumijevanje važnosti timskog rada i učinkovite komunikacije. Kandidati koji završe preddiplomsku razinu studija stječu uvjete za upis na diplomski sveučilišni studij Pomorski menadžment na matičnom fakultetu u okviru oglašene kvote koja se određuje na temelju kapaciteta Fakulteta.


Temeljno obrazovanje na preddiplomskom studiju Pomorski menadžment, studentima omogućuje:

  1. Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja iz područja tehnologije prometa i transporta usklađenih s zahtjevima tržišta rada
  2. Stjecanje kvalifikacija potrebnih za obavljanje suradničkih djelatnosti u poslovanju poduzeća u pomorskom gospodarstvu
  3. Primjenu stečenih znanja i vještina tijekom realizacije stručne prakse studenata u jednom od poslovnih subjekata a ujedno nastavnih baza Fakulteta
  4. Pripremu za uključivanje u znanstveno-istraživačke aktivnosti
  5. Pripremu za daljnji nastavak obrazovanja na diplomskoj razini studija Pomorski menadžment ili srodnim tehničkim studijima

 

Ishodi učenja na razini preddiplomskog studija Pomorski menadžment detaljno su navedeni u Elaboratu Studija (dostupno na stranicama Fakulteta).

 

Pomorski menadžment, 1. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski I

15

30

-

4

Matematika I

30

30

-

5

Pomorski sustav

45

-

-

4

Poznavanje broda i plovidbe

30

30

-

4

Ekonomija za menadžere

30

30

-

4

Akademsko pisanje

15

15

-

4

Ekologija i zaštita morskog okoliša

30

15

-

4

Tjelesna i zdravstvena kultura I

-

30

-

1

 

Pomorski menadžment, 2. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski II

15

30

-

4

Matematika II

30

30

-

5

Inženjerska fizika

30

30

-

4

Tereti u pomorskom prometu

30

-

-

4

Ekonomika brodarstva

30

15

-

4

Pomorsko javno pravo

30

-

-

4

Primjena računala

30

30

-

4

Tjelesna i zdravstvena kultura II

-

30

-

1

 

Pomorski menadžment, 3. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski III

15

30

-

4

Psihologija suvremenog tržišta rada

30

-

-

4

Tehnologija luka i terminala

30

15

-

4

Pomorski prijevozi i havarije

45

-

-

5

Menadžment u brodarstvu i lukama

30

-

-

4

Robni tokovi

30

15

-

5

Menadžment u nautičkom turizmu

30

15

-

4

 

Pomorski menadžment, 4. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski IV

15

30

-

4

Trgovačko pravo

30

-

-

4

Menadžment i poslovanje marina

30

15

-

4

Pomorski integrirani informacijski sustavi

30

30

-

5

Upravljanje sigurnošću i rizik u pomorstvu

30

15

-

4

Logistički sustavi u prometu

30

15

-

5

Izborni predmeti

Tehnologija prekrcajnih sredstava

30

15

-

4

Pomorski turizam

30

15

-

4

 

Pomorski menadžment, 5. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski V

15

30

-

4

Pomorske agencije i otpremništvo

45

15

-

5

Računovodstvo, porezi i financije

30

15

-

4

Lučka logistika

30

15

-

4

Statističke metode

30

30

-

5

Izborni predmeti

Digitalno poslovanje

30

15

-

4

Upravljanje poslovnim procesima

30

15

-

4

Suvremene transportne tehnologije

30

15

-

4

Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju

30

15

-

4

 

Pomorski menadžment, 6. semestar

Predmet

Nastava

ECTS

P

V

T

Pomorski engleski VI

15

30

-

4

Marketing u pomorstvu

30

15

-

4

Komunikologija u pomorstvu

30

-

-

4

Financiranje u brodarstvu

30

15

-

4

Završni ispit

-

10

-

6

Stručna praksa u pomorskom gospodarstvu

-

150

-

5

Izborni predmeti

Planiranje održavanja u brodarstvu

30

-

-

4

Automatizacija u pomorskom prometu

15

30

-

4

Tehnologija putničkog prijevoza

30

15

-

4