Najave

Obrasci za prijavu završnog ispita

 

Za prijavu završnog ispita potrebno je imati položene sve kolegije (upisane ocjene u indeks i Studomat) i na šalter Studentske službe donijeti

  1. Potvrdu o statusu dugovanja studenta prema Knjižnici Fakulteta
  2. Popunjen obrazac "Prijava za polaganje završnog ispita"
  3. Indeks

Ispit treba prijaviti sedam dana prije zakazanog termina.

 

Obrazac za prijavu završnog ispita (PDF)
Obrazac za prijavu završnog ispita (DOC)

 

Naputci za prijavu i polaganje završnog ispita:

  1. Brodostrojarstvo (BS)
  2. Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije (PEIT)
  3. Pomorski menadžment (PM)
  4. Pomorska nautika (PN)
  5. Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM)