Najave

Erasmus+ Natječaji

Sveučilište u Splitu raspisuje slijedeće natječaje za mobilnost studenata te odlaznu i dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa:

 

 

Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa (KA107)-Crna Gora

Sveučilište u Splitu dana 29. rujna 2022. raspisuje 2. KRUG Natječaja za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) - omotnica IPA-CRNA GORA

Rok za prijavu: 13. 10. 2022.

Mobilnost se može realizirati ljetnom semestru akademske 2022./23. do zaključno s 15. 7. 2023.

Detalji o Natječaju na stranicama Sveučilišta

 

 

Natječaj za odlaznu mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa (KA107)- Filipini

Sveučilište u Splitu dana 29. rujna 2022. raspisuje 3. KRUG Natječaja za odlaznu mobilnost nastavnog /nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica DCI Azija-Filipini

Rok za prijavu: 10. 10. 2022.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s 15. 7. 2023.

Detalji o Natječaju na stranicama Sveučilišta

 

 

Natječaj za odlaznu mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa (KA107)- Crna Gora

Sveučilište u Splitu dana  30. rujna 2022. raspisuje  Natječaja za odlaznu mobilnost nastavnog /nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica IPA- CRNA GORA

Rok za prijavu: 14. 10. 2022.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2023.

Detalji o Natječaju na stranicama Sveučilišta