Najave

Rang lista za Erasmus+ mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja

Povjerenstvo za rangiranje kandidata donijelo je odluke o rang listama za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja i u svrhu podučavanja u okviru Erasmus+ programa.

Odluke se nalaze u dokumentu u privitku.