NAJAVE

Renata Hace Citra
Viši predavač


KONTAKT

E-mail
Renata.Hace.Citra@ffst.hr
Zavod / služba
Katedra za opće i zajedničke predmete

Kod Kolegij Studij
PFP184 Talijanski jezik II PTJM-B, 2 sem.
PFP185 Talijanski jezik I PTJM-B, 1 sem.
PFP187 Talijanski jezik III PTJM-B, 3 sem.
PFP188 Talijanski jezik IV PTJM-B, 4 sem.
PFP185 Talijanski jezik I PN-B, 5 sem.
PFP184 Talijanski jezik II PN-B, 6 sem.
PFP183 Talijanski jezik V PTJM-B, 5 sem.
PFP186 Talijanski jezik VI PTJM-B, 6 sem.