NAJAVE

Goran Kovačević
Predavač


KONTAKT

E-mail
goran.kovacevic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 312
Zavod / služba
Katedra za opće i zajedničke predmete

Kod Kolegij Studij
PFP111 Matematika I PEIT-B, 1 sem.
PFP111 Matematika I PM-B, 1 sem.
PFP311 Matematika I PN-B, 1 sem.
PFP111 Matematika I PTJM-B, 1 sem.
PFP112 Matematika II PEIT-B, 2 sem.
PFP112 Matematika II PM-B, 2 sem.
PFP112 Matematika II PTJM-B, 2 sem.
PFP114 Primijenjena matematika BS-M, 1 sem.
PFP114 Primijenjena matematika PN-M, 1 sem.
PFP117 Operacijska istraživanja BS-M, 2 sem.
PFP117 Operacijska istraživanja PM-M, 4 sem.
PFP117 Operacijska istraživanja PTJM-M, 1 sem.
PFP402 Primijenjena matematika u navigaciji PN-B, 1 sem.
PFP117 Operacijska istraživanja PN-M, 2 sem.
PFP114 Primijenjena matematika PEIT-M, 1 sem.