NAJAVE

dr. sc. Gorana Jelić-Mrčelić
Redoviti profesor


KONTAKT

E-mail
gorana.jelic@pfst.hr
Lokacija i broj sobe
Ruđera Boškovića 37, ured 207
Zavod / služba
Katedra za pomorske tehnologije jahta i marina

ŽIVOTOPIS

CV Hrvatski
Download
CV English
Download

Kod Kolegij Studij
PFN208 Tehnologija uklanjanja onečišćenja IK-B, 2 sem.
PFN208 Tehnologija uklanjanja onečišćenja PN-M, 2 sem.
PFN208 Tehnologija uklanjanja onečišćenja PTJM-M, 4 sem.
PFN218 Morske tehnologije BS-M, 2 sem.
PFN218 Morske tehnologije PM-M, 2 sem.
PFN218 Morske tehnologije PN-M, 2 sem.
PFN218 Morske tehnologije PSP-M, 2 sem.
PFP139 Povijest pomorstva PM-B, 1 sem.
PFP139 Povijest pomorstva PSP-M, 1 sem.
PFS118 Korozija i zaštita materijala BS-B, 6 sem.
PFE114 Digitalna elektronika IK-B, 1 sem.
PFS217 Održavanje broda PN-B, 5 sem.
PFS219 Terotehnologija PSP-M, 1 sem.
PFS219 Terotehnologija PTJM-B, 6 sem.
PFN318 Integralno upravljanje obalnim područjem PM-M, 1 sem.
PFN318 Integralno upravljanje obalnim područjem PN-M, 3 sem.