NAJAVE

Pomorska meteorologija i oceanologija

Kod:
PFN211
Studij/semestar:
 • PN-B - 1. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 15 5
Ishodi učenja
 1. Analizirati meteorološke i oceanološke elemente i pojave značajne za sigurnost i ekonomičnost plovidbe;
 2. Motriti, šifrirati i dešifrirati brodske meteorološke i oceanološke elemente i pojave;
 3. Upotrebljavati navigacijske publikacije pri planiranju, izvođenju plovidbe i nakon plovidbe;
 4. Prepoznati i interpretirati vremenska i oceanološka stanja, znati prognozirane situacije, uključujući i lokalne uvjete;
 5. Primijeniti prognozu vremena tijekom planiranja pomorskog putovanja;
 6. Pratiti stvarne uvjete tijekom putovanja, te znati analizirati njihov utjecaj na sigurnost, pravovremenost dolaska i ekonomičnost putovanja.
Kompetencije koje se stječu
Pokazivanje sposobnosti da se razumije i tumači vremenska i oceanološka karta i daju vremenske i oceanološke prognoze, računajući i na lokalne vremenske i oceanološke uvjete. Sposobnost za upotrebu i korištenje svih odgovarajućih navigacijskih publikacija u vezi s METOC podacima.
Sadržaj

Povijesni razvoj meteorologije. Položaj Zemlje u svemiru. Atmosfera. Meteorološki elementi i pojave. Prognoza vremenskih i oceanoloških uvjeta. Sinoptičke karte i prognoziranje vremena. Planetarni sustav vjetra i tlaka. Povezanost vremena s glavnim tipovima zračnih masa. Sinoptičke i prognostičke karte i prognoze iz bilo kojih izvora. Ključevi za šifriranje. Uređaj za prijem meteoroloških i oceanoloških informacija. Karakteristike različitih vremenskih sustava. Formiranje, struktura i vrijeme povezano s glavnim frontalnim sustavima. Formiranje i vremenska obilježja nefrontalnih ciklona. Tropske vrtložne oluje. Aktualni oceanski sustavi. Površinska cirkulacije morske vode oceana i susjednih mora. Formiranje valova živog i mrtvog mora. Glavni tipovi plutajućeg leda, njihova izvorišna područja i kretanje. Glavna načela za sigurnu plovidbu u ledu. Najznačajniji uvjeti nakupljanja leda na nadgrađu, opasnosti i mogućnosti sprečavanja. Meteorološka navigacija. Načela planiranja plovidbe i izbora optimalne rute s uvažavanjem meteoroloških i oceanoloških uvjeta.

Preporučena literatura
 1. Gelo, B: Opća i pomorska meteorologija, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010.
 2. Penzar, B., Penzar, I., Orlić, M.: vrijeme i klima Jadrana, "Dr. Feletar, Zagreb, 2001.
 3. Peljar I.: Jadransko more - istočna obala, Hrvatski hidrografski institut, 2012.
 4. Buljan, M. i Zore-Armanda, M.: Osnovi oceanografije i pomorske meteorologije, Split,1971.
Dopunska literatura
 1. Talley, L.D., G.L. Pickard, W.J., Emery, W.J, Swift, J.H.: Descriptive Physical Oceanography- An Introduction, Sixth Edition, Elsevier, 2011.
 2. Cornish M.M., Ives, E.E.: Maritime meteorology,Thomas Reed Publications, 1997.
 3. Pickard, G. L. and W.J. Emery: Descriptive Physical Oceanography, Pergamon Press, Oxford, 1990.
 4. Grbec, B. i Matić, F.: Oblaci, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split, 2015.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje