NAJAVE

Rukovanje teretom II

Kod:
PFN303
Studij/semestar:
  • PN-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 45 5
Ishodi učenja

Planirani ishodi učenja

1. definirati i objasniti zahtjeve pri prijevozu raznih vrsta suhih tereta morem

2. definirati i objasniti zahtjeve pri prijevozu raznih vrsta tekućih tereta morem

3. poznavanje i korištenje računalnih programa primjenjivih u planiranju i prijevozu raznih vrsta tereta morem.

Upoznati, naučiti i osposobiti studente nautičkog smjera vještini prijevoza raznih vrsta suhih i tekućih tereta, numeričko rješavanje zadataka (problema stabiliteta) povezanih sa karakteristikama specifičnih vrssta tereta. Upoznati i ovladati metodama i načinima korištenje računalnih programa primjenjivih u planiranju i prijevozu raznih vrsta tereta u svim fazama transporta morem.

Definirati načela planiranja rasporeda tereta, te objasniti pojam prijevozni te prekrcajni učinak broda. Omogućiti osposobljenost za samostalno obavljanje poslova temeljne sigurnosti u pomorstvu, prema STCW konvenciji, te s razumijevanjem primjenjivati stečena znanja u praksi.

Kompetencije koje se stječu
Rukovanje raznim vrstama tereta u pomorskom prometu. Planiranje ukrcaja tereta na brodovima različitih tehnologija. Mjere sigurnosti pri prijevozu tereta morem.
Preduvjeti za upis
Rukovanje teretom I
Sadržaj

Okvirni sadržaj kolegija

Načela planiranja rasporeda tereta

Prijevoz generalnog tereta morem

Prijevoz kontejnera morem

Prijevoz rasutog tereta morem

Prijevoz žitarica morem

Prijevoz tekućih tereta morem

Prijevoz sirove nafte i produkata morem

Prijevoz kemikalija morem

Prijevoz ukapljenih plinova morem

Prijevoz drva morem

Prijevoz hlađenih tereta morem

Prijevoz tereta RO/RO brodovima, specijaliziranim brodovima za prijevoz paleta i brodovima za prijevoz teglenica

Prijevoz teških tereta morem

Prijevoz raznih vrsta tereta morem – završna razmatranja

Nastava iz „Rukovanje tetetom II“ izvodi se na temelju knjiga iz preporučene i dopunske literature navedene u Izvedbenom programu „Rukovanja teretom II“, te priručnika koje ćete po potrebi dobiti od predmetnog nastavnika tijekom izvođenja redovitih predavanja i vježbi, a obuhvaćaju planirane teme iz teoretskog i praktičnog dijela kolegija.

Stećena teorijska znanja, studenti će razraditi tijekom vježbi na simulatorima i aplikativnim programima stabiliteta za specifične tipove brodova.

Pri izvođenju teorijskog i praktičnog dijela nastave, studentima će se prenijeti iskustva nastavnika u pripremi broda za ukrcaj, iskrcaj kao i održavanje sigurnosti broda tijekom putovanja, te pravila (lokalna i međunarodna) koja se obavezno primjenjuju kod prijevoza različitih tereta morem.

Preporučena literatura
  1. Komadina, P. I dr.: Prijevoz kemijskim tankerima: sigurnost i zaštita okoliša, Pomorski fakultet, Rijeka, 1997.
  2. Komadina, P., Vranić, D., Prijevoz sirove nafte morem“, izd.
  3. Komadina, P. i dr.: Prijevoz ukapljenih plinaova morem, Pomorski fakultet, Rijeka, 1995.
  4. Komadina, P. Dr.: Brodovi multimodalnog transportnog sustava, Pomorski fakultet, Rijeka, 1998.
  5. Vranić, D.; Kos, S.: Prijevoz kontejnera brodom I i II, Pomorski fakultet, Rijeka, 2006 / 2008.
  6. Vranić, D., “Tereti u pomorskom prometu”, izd.
  7. Cargo Work For Maritime Operations, D.J. House(formerly Kemp & Young’s Cargo Work), Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, Seventh edition 2005.
Dopunska literatura

 

1. Vranić, D. i sur.: Prijevoz kemijskim tankerima: sigurnost i zaštita okoliša, Pomorski fakultet, Rijeka, 1997.

2. Bielić T., Rukovanje i slaganje tereta III/IV, skripta za internu upotrebu, Pomorski fakultet, Split, 2004.

3. Biblioteka pomorskog časnika, sv. 1, sv. 2, sv. 3, sv.

4. Biblioteka Sigurnost na moru

5. D.J.House, Cargo Work, Butterworth-Heinemann