NAJAVE

Tjelesna i zdravstvena kultura

Kod:
PFP147
Studij/semestar:
  • PN-B - 3. semestar
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
0 30 1
Sadržaj

Program je koncipiran tako da student vježbanjem postigne takvu psihofizičku formu koja je dostatna za uredno obavljanje poslova i zadataka u okviru struke. Ovako organiziran program dominantno utječe na razvoj energetske komponente. Sadržaji koji se primjenjuju su: prirodni oblici kretanja, vježbe oblikovanja, vježbe snaženja s naglaskom na repetitivnu snagu, trčanja, elementarne igre, košarka, plivanje, vaterpolo, veslanje, jedrenje, ronjenje i planinarenje.

Preporučena literatura
  1. Lozovina V.: Sportovi na vodi, Sveučilišni udžbenik, Split 2001.
  2. Polić B., Vitas M., Opavsky P.: Vježbe oblikovanja, Institut za fizičku kulturu, Partizan, Beograd 1954.
Dopunska literatura
  1. Colwin C. M.: Plivanje za 21. stoljeće, prijevod, Tomislav Karlo, Zagreb, Gopal 1998.
  2. Lozovina V. : Jednadžba specifikacije sportske aktivnosti, Split 1996.
  3. Körner T., Schwanitz P.: Rudern, Sportverlag Berlin, 1985.
  4. Wilke K., Madsen Ö.: Das Training des jugendlichen Schwimmers – Schondorf: Hofmman, 1983.
  5. Schriftenreihe zur Praxis der Leibeserziehung und des Sports, 1971.
  6. Counsilman J. E. : Handbuch des Sportschhwimmens fur Trainer, Lehrer und Athleten, Bockenem/Hclowin, C. M., 1980.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje