NAJAVE

Sredstva pomorskog prometa II

Kod:
PFS123
Studij/semestar:
 • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Ishodi učenja

1. objasniti podjela stabilnosti broda prema različitim kriterijima

2. objasniti početnu poprečnu stabilnost broda te poznavanje elementa poprečne stabilnosti

3. definiranje utjecaja različitih pomaka masa na elemente poprečne stabilnosti broda

4. definiranje utjecaja ukrcaja/iskrcaja masa na elemente poprečne stabilnosti broda

5. definiranje efekta slobodnih površina te poznavanje njegovog utjecaja na elemente poprečne stabilnosti

6. objasniti uzdužnu stabilnost broda te poznavanje elementa uzdužne stabilnosti

7. definiranje utjecaja ukrcaja/iskrcaja masa na elemente uzdužne stabilnosti broda

8. poznavanje dinamičke stabilnost broda te stabilnosti broda u oštećenom stanju

Kompetencije koje se stječu
Cilj kolegija je upoznati studente s Međunarodnim propisima o stabilnosti broda u neoštećenom i oštećenom stanju, statičkom i dinamičkom stabilnošću broda.
Preduvjeti za upis
Sredstva pomorskog prometa I
Sadržaj

Konstrukcijska i tehnološka obilježja različitih vrsta brodova. Podjela stabilnosti broad prema različitim kriterijima, osnovna obilježja, uvjeti plovnosti. Početna poprečna stabilnost broda. Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broad, uslijed vertikalnog pomak masa, horizontalnih bočni pomak masa, kombinirani pomaka masa na brodu. Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda, ukrcaj ili iskrcaj masa ukrcaj ili iskrcaj samaricom za teške terete. Utjecaj na početnu poprečnu stabilnost broda, utjecaj slobodnih površina, poprečna stabilnost pri većim kutovima nagiba, pokazatelj stabilnosti pri većim kutovima nagiba, konstrukcija krivulje poluga statičke stabilnosti i analiza značajki. Određivanje početne poprečne stabilnosti broda, račun centracije. Uzdužna stabilnost broda. Utjecaj na uzdužnu stabilnost broda, utjecaj pomaka masa na uzdužnu stabilnost, utjecaj ukrcaja ili iskrcaja masa na uzdužnu stabilnost. Određivanje uzdužne stabilnosti broda, račun centracije. Dinamička stabilnost broda, utjecaj dimenzija i tehnologije broda na stabilnost. Stabilnost broad u oštećenom stanu i posebni slučajevi stabilnost broda. Knjiga stabilnosti i trima. Korištenje računala pri proračunu stabilnost. Međunarodni propisi o stabilnosti

Preporučena literatura
 1. Uršić, J.: Stabilnost broda 1 i 2, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1968
 2. Milošević, M., i Š.: Osnove teorije broda 1 i 2, Zagreb, 1981
Dopunska literatura
 1. Komadina, P.: Brodovi multimodalne prijevozne tehnologije, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1998.
 2. Komadina, P.: Ro-Ro brodovi, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1987.
 3. Komadina, P.: Tankeri, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 19994.
 4. Grubišić, V.: Konstrukcija broda, Zagreb, 1984.
 5. Uršić, J.: Čvrstoća broda I, II i III dio, Zagreb, 1992.
 6. Ljubetić, M.: Otpor i propulzija broda, Pomorski fakultet Dubrovnik, 1992.
 7. DNV, Ships' Load and Stenght Manual, Oslo, 1978.
 8. Bosnić, A.: Osnivanje broda, Zagreb, 1982
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje