NAJAVE

Brodski energetski sustavi

Kod:
PFS208
Studij/semestar:
  • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 15 4
Kompetencije koje se stječu
Stečeno znanje i vještine omogućit će svladavanje svih radnih zadataka na operativnoj i upravljačkoj razini. Razumijevanje procesa brodskih pogonskih sustava, njihovih značajki i izvedbe, te sprega s ostalim sustavima na brodu. Upoznavanje s osnovnim inženjerskim nazivima i pojmovima, te pravilno korištenje istih u praksi, održavanje, ISM postupci.
Preduvjeti za upis
Tehnička mehanika, Brodska elektrotehnika i elektronika
Sadržaj

Energija, izvori energije, potrošnja energije, preobrazba energije, energetski sustavi, racionalno korištenje energije i zaštita okoliša. Zakonitosti termologije, termodinamike i termotehnike. Energetski sustavi s vodom kao radnim medijem. Energetski sustavi s parom i plinom kao radnim medijem. Energetski sustavi s motorima s unutarnjim izgaranjem. Energetski sustavi s inverznim ciklusom – rashladni sustavi. Energetski sustavi aeropropulzije. Hidrauličke pumpe. Toplinske pumpe. Ventilatori. Izmjenjivači topline. Kombinirani energetski sustavi i kogeneracija energetskih sustava. Energetske uštede i analiza investicijskih ulaganja u dijelu energetike. Parno turbinski sustav. Vijčani propulzor i osovinski vod. Upravljanje s mosta. Pomoćni strojevi. Pomoćni kotlovi. Pomorski inženjerski izrazi. Potrošnja goriva.

Preporučena literatura
  1. D. Martinović, Strojarski priručnik za časnike palube, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2000.
Dopunska literatura
  1. S. Šneller: Pogon broda I, Sveučilište u Rijeci, FSB, 1996.
  2. S. Šneller, Ž.Oarat: Pogon broda II, Sveučilište u Zagrebu, FSB, Zagreb, 1996.
  3. Z. Prelec: Brodski generatori pare, Školska knjiga Zagreb, 1996.
  4. E. Tireli, D. Martinović: Brodske toplinske turbine, Pomorski fakultet u Rijeci, 2001.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje