NAJAVE

E-učenje

Kod:
PFP403
Studij/semestar:
  • PN-B - 2. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Ishodi učenja

Definirati elektroničko učenje i analizirati njegov kontekst u odnosu na ostale vrste učenja.

Identificirati i primijeniti prikladne tehnologije i metodologije u elektroničkom učenju.

Identificirati oblike e-učenja prema načinu i intenzitetu korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Identificirati različite modele i pristupe učenju u e-obrazovanju.

Razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju.

Razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih ICT, razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu.

Upravljati Seagull (programski paket za online obrazovanje i usavršavanje pomoraca sukladno STCW, ISM i drugim IMO standardima) i  sustavima za e-učenje (Moodle i drugi).

Sadržaj

Sukladno STCW konvenciji (IMO 2011. – Including 2010 Manila Amendments) predviđeno je da zainteresirane strane u obrazovanju pomoraca trebaju uvesti obuku pomoraca uvođenjem suvremenih informacijsko komunikacijskih tehnologija – ICT i sustava kao što je obrazovanje na daljinu i e-učenja. Sve to kako se navodi u odjleku AI/6AMD razrađeno u Section B-I/6 (vidjeti str. 283. i dalje, navedene STCW konvencije IMO 2011. Incl. 2010 Manila Amendments).

Jedan od ciljeva je uklanjanje geografskih i vremenskih ograničenja, olakšan pristup sadržajima za učenje te neposredno povezivanja polaznika nastave kako međusobno tako i sa predmetnim nastavnikom i platformama za učenje.

U situaciji sve veće standardizacije i dostupnosti tehnologija i platformi za e-učenje treba se usredotočiti na poticanje interaktivnog učenja, demokratske komunikacije u učionicama (bilo tradicionalnim ili online), rad na terenu i rješavanje problema, mentorstva, samostalno kontroliranog učenja, suradničkog učenja i dijeljenja ideja.

Ako se pri implementaciji sustava za e-učenje sistematično u obzir uzmu tehnološki i pedagoški aspekt e- učenja anjihova primjena može znatno unaprijediti efikasnost i efikasnost učenja. Poznato je da ljudi uče na različitim razinama i na različite načine, pa će učenje biti najefiektivnije onda kada su nastavni materijali maksimalno individualizirani i prilagođeni potrebama polaznika, čemu e-učenje izrazito doprinosi.

Preoces pripreme elemenata tečajeva za e-učenje jee svakako kreativniji i složeniji od puke replikacije nastavnog procesa kroz nastavne jedinice pri čemu treba naglasiti kako je hibridno učenje koje koristi najbolje značajke tradicionalnog i e-učenja idalan koncept za budućnost obrazovanja.

Preporučena literatura
  1. Jadrić, M., Čukušić,M., Lenkić,M.; Eučenje: Moodle u praksi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2012.
  2. Bosnić, I., Moodle, Priručnik za seminar, Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet, 2006.
  3. Clark, R.C., Mayer, R.E.; E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines gor Consumers and Designers of Multimedia Learning, Second Edition, Pfeiffer, San Francisco, 2008.
  4. Ćukšić, M., Jadrić, M.; E-učenje: koncept i primjena, Školska knjiga, Zagreb, 2012.
  5. Moodle.org službene stranice, http://moodle.org
Dopunska literatura
  1. Bates, T.; Managing Technology in Higher Education: Strategies for Transforming Teaching and Learning San Francisco, Jossey Bass, 2011.
  2. Bates, T.; Technology, e-Learning and Distance Education London: Routledge, 2005.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje