NAJAVE

Pomorske komunikacije

Kod:
PFE301
Studij/semestar:
  • PN-B - 3. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 45 4
Ishodi učenja

Student će nakon položenog ispita iz ovog kolegija biti osposobljen:
1. Samostalno obavljanje svih poslove iz domene pomorskih komunikacija predviđene GMDSS sustavom u svim kategorijama plovidbe
2. Steći kompetencije prema STCW 95 s nadopunama i IMO Model Course 1.25 Radiooperater s općom ovlasti GOC
3. Rukovati svom brodskom opremom GMDSS sustava
4. Koristiti uređaje na propisan način praktično se uvježbavajući na Polaris Poseidon GMDSS simulatoru
5. Opisati fizikalne značajke rasprostiranja elektromagnetskih valova ovisno o frekvencijskom području (MF, HF ili VHF)
6. Definirati i opisati dijelove GMDSS sustava
7. Prezentirati rad GMDSS sustava na praktičan način u slučajevima pogibelji, hitnosti, sigurnosti ili kod rutinskih komunikacija
8. Koristiti obveznu i dopunsku literaturu brodske radio stanice, te voditi radio dnevnik i ostalu dokumentaciju na ispravan način
9. Steći pravo na ovlaštenje Radiooperatera s općom ovlasti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture

Kompetencije koje se stječu
Upoznavanje i ovladavanje odgovarajućim znanjima propisanim STCW i IMO Model Course za službu veze na brodu. Posebna pažnja poklonjena je svjetskom pomorskom sustavu za pogibelj i sigurnost (GMDSS) te rukovanju i korištenju radijskih uređaja u različitim situacijama.
Sadržaj
Uvod u pomorske komunikacije. Regulativa pomorske radio službe; isprave i knjige, radio i PTT pravilnik. Rasprostiranje radio valova i odabir frekvencija. Komunikacije u pogibelji, hitnosti, sigurnosti i opće komunikacije. Satelitski i zemaljski radio uređaji. Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost.
Preporučena literatura

1. M. Bilić: Komunikacije u GMDSS, Pomorski fakultet, Split, 1995.
2. Kasum, J.; Radioslužba za pomorce, drugo izmijenjeno i popravljeno izdanje, Hrvatski hidrografski institut, Split, 2008.
3. Skupina autora: Priručnik za obuku radiooperatera s ograničenom ovlasti, Hrvatski hidrografski institut, Split, 1999.

Dopunska literatura

1. Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Maritime Manual) Edition of 2011, ITU, Geneva, 2011
2. GMDSS Manual, 2009 Edition, IMO London, 2009
3. Radio Regulations Edition of 2008, ITU, Geneva, September 2008
4. IMO Model course 1.25 & 1.31
5. Lees, G. D. and Williamson, W.G.: Handbook for Marine Radio Communications, Lloyds of London Press, London, 1999
6. Waugh ,I.: The Mariners Guide to Marine Communications, The Nautical Institute, 2nd edition, London, 2007
7. Tetley, L., Calcutt, D.: Understanding GMDSS, Edward Arnold, London, 1994
8. Inmarsat Maritime Communications Handbook, 2nd Issue, Inmarsat, London, 1995

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje