NAJAVE

Vještine rada na brodu

Kod:
PFN005
Studij/semestar:
  • PN-B - 4. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 2
Ishodi učenja

Demonstrirati vještine rada s brodskim konopima, čeličnom užadi, te tehnikama rukovanja brodom kod priveza, odveza i u izvanrednim okolnostima.

Opisati i objasniti postupke održavanja broda i brodske opreme.

Opisati i objasniti postupke traganja i spašavanja na moru.

Koristiti signale opasnosti na moru.

Sadržaj

Upoznati se sa palubnom opremom i sredstvima za vez.

Brodski konopi i čelična užad.

Uzlovi i upletke.

Privez i odvez broda.

Sidrenje broda.

Kormilarenje, redovno i u nuždi.

Tegljenje broda.

Djelovanje u izvanrednim okolnostima.

Postupci spašavanja vlastitog broda.

Postupci spašavanja drugih i pružanje pomoći.

Odgovor na signale opasnosti na moru.

Korištenje signala opasnosti na moru.

Morseov kod.

Mjere predostrožnosti za sprječavanje onečišćenja morskog okoliša.

Održavanje broda i brodske opreme.

Preporučena literatura

1. Anton I Simović: Mornarske vještine, ŠK Zagreb, 1991. 2. Sjekavica- Kačić: Pravila za izbjegavanje sudara na moru ŠK. Zagreb, 1980 3. Radulić, R.: Stručna praksa (vježbe), Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.

Dopunska literatura

1. Zec, D.: Sigurnost na moru, Pomorski fakultetu u Rijeci, Rijeka, 2001.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje