NAJAVE

Mornarske vještine II

Kod:
PFN006
Studij/semestar:
  • PN-B - 4. semestar
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
0 30 2
Ishodi učenja

Samostalno upravljati brzom brodicom i brzom brodicom za spašavanje, u svim uvjetima. Upotrijebiti brzu brodicu u postupcima spašavanja i općenito kod potrebe brzog prijevoza ljudi i robe. Demonstrirati tehnike preživaljavanja i spašavanja ljudi iz mora. Demonstrirati metode pružanja prve pomoći.

Sadržaj

Upoznavanje sa osnovnim značajkama brzih motornih brodica, njihovom konstrukcijom i pogonskim sustavima.

Rukovanje sa opremom brzih brodica za spašavanje i ostalih brzih brodica.

Spuštanje i dizanje brzih motornih brodica.

Plovidba sa brzim motornim brodicama.

Manevriranje sa brzim motornim brodicama u svim uvjetima.

Pristajanje uz druga plovila.

Koordinirano traganja i spašavanje s drugim snagama, pomorskim i zračnim.

Izvlačenje ljudi iz mora i pružanje prve pomoći.

Tehnike preživljavanja u moru.

Održavanje brzih motornih brodica.

Preporučena literatura

1. Simović, A. I.: Mornarske vještine, ŠK, Zagreb, 2004. 2. Radulić, R.: Stručna praksa, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.

Dopunska literatura

1. Zec, D.: Sigurnost na moru, Pomorski fakultetu u Rijeci, Rijeka, 2001.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje