NAJAVE

Talijanski jezik I

Kod:
PFP185
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja iz talijanskog leksika i gramatike potrebna za usvajanje složenijih jezičnih struktura i stručne terminologije u drugoj godini studija; Razvijanje temeljnih komunikacijskih sposobnosti: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja.
Sadržaj

U okviru nastave talijanskog jezika studenti trebaju svladati osnove svakodnevnog komuniciranja kako bi mogli razumjeti i odgovoriti sugovorniku, ispravno pisati i točno čitati. Postupno se uvodi terminologija potrebna za rad na brodu, pomorskim agencijama, nautičkim lukama.

Preporučena literatura

1.   Katerinov, K., Boriosi, C.: La lingua italiana, Guerra edizione, Perugia

Dopunska literatura

1.   Jernej, J.: Talijanska konverzacijska gramatika, Školska Knjiga, Zagreb, 1994. 2.   G. Pelizza, M. Mezzadri: L' italiano in azienda, Guerra edizione, Perugia