NAJAVE

Talijanski jezik II

Kod:
PFP184
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
15 15 2
Kompetencije koje se stječu
Temeljna znanja iz talijanskog leksika i gramatike potrebna za usvajanje složenijih jezičnih struktura i stručne terminologije u drugoj godini studija; Razvijanje temeljnih komunikacijskih sposobnosti: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja.
Sadržaj

U okviru nastave talijanskog jezika studenti trebaju svladati osnove svakodnevnog komuniciranja kako bi mogli razumjeti i odgovoriti sugovorniku, ispravno pisati i točno čitati. Postupno se uvodi terminologija potrebna za rad na brodu, pomorskim agencijama, nautičkim lukama.

Preporučena literatura

1.   Katerinov K., Boriosi, C.: La lingua italiana, Guerra ed., Perugia

Dopunska literatura

2.   Jernej, J.: Talijanska konverzacijska gramatika, Školska Knjiga, Zagreb, 1994. 3.   Pelizza, G., Mezzadri, M.: L' italiano in azienda, Guerra ed.