NAJAVE

Upravljanje sigurnošću i rizik u pomorstvu

Kod:
PFN316
Studij/semestar:
  • PN-B - 6. semestar
Nositelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
45 15 4
Ishodi učenja
  1. Objasniti i interpretirati te primijeniti Međunarodni i Brodski sustav sigurnog upravljanja (ISM / SMS).

  2. Opisati i objasniti osnovne temeljne pojmove pomorskog rizika, izvršiti procjenu i analizu rizika, te sudjelovati u upravljanju rizikom.

  3. Pripremiti i provoditi osobni pregled broda.prijevozim

  4. Upoznati ulogu zapovjednika i/ili upravitelje stroja broda u vođenju, organizaciji, pripremi i pregledu broda.

  5. Voditi ažuriranje brodskih svjedodžbi i ostale brodske dokumentacije iz područja sigurnosti, pregleda i nadzora broda, zaštite okoliša.

  6. Provoditi nadzor broda kod probne plovidbe, te poznavati osnove pregleda trupa i oprema, kormilarskog uređaja, teretnog uređaja, pregled strojnihn uređaja, cjevovoda, pumpi, tankova (zatvorenih prostora).

  7. Pripremiti brod za pregled u skladu sa zahtjevima Port State Control, Flag State Control te Vetting Inspection.

  8. Izraditi (samostalno i/ili timski) i prezentirati mjera zaštite na radu.

Sadržaj

Studente upoznati s Međunarodnim i Brodskim sustav sigurnog upravljanja (ISM / SMS), temeljnim pojmovima rizika, procjenom rizika (Risk Assessment), upravljanje rizikom (Risk Management).

Studente upoznati s principima i Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova, posebno onog dijela koji se odnosi na STCW konvenciju (teorijska, tehnička i zakonodavna razmatranja problematike tehničkog nazora i klasifikacije pomorskih brodova).

Studente upoznati s pripremama broda za pregled u skladu sa zahtjevima pregledima Port State Control, Flag State Control te Vetting Inspection kod tankera za prijevoz tekućih tereta i ukapljenih plinova.

Preporučena literatura

1. Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova-Hrvatski registar brodova (CRS), Split, 2012.

2. IMO: ISM Code, Edition 2010.

3. G.Belamaric: Upravljanje sigurnošću i rizik u pomorstvu, predavanja, skripta, 2013.

4. Vulić, N.: Sustavi upravljanja kvalitetom, Veleučilište u Splitu, Split, 2001

5. Zakon o zaštiti na radu RH (NN br. 59/96, 94/96 i 114/03 – pročišćeni tekst)

6. The International Ship and Port Facility Security Code (IMO ISPS Code)

    Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy (BMP4)

Dopunska literatura

1. ISBN (International Naval Surveys Bureau): Guide for Risk Assessment, 2010.

Način ocjenjivanja
- Preuzimanje