NAJAVE

Planiranje putovanja

Kod:
PFN110
Studij/semestar:
  • PN-B - 5. semestar
Nositelj/i kolegija:
Izvoditelj/i kolegija:
Predavanja Vježbe ECTS bodovi
30 30 5
Kompetencije koje se stječu
Znanja potrebna za planiranje i izvođenje složenih plovidbenih zadaća i putovanja, kao i znanja nužna za razumijevanje planiranja plovidbe u ograničenim područjima sa stajališta sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša. Izrada primjerenog plana putovanja, sukladno zahtjevima STCW konvencije.
Preduvjeti za upis
Terestrička navigacija, Elektronička navigacija, Astronomska navigacija
Sadržaj

Pojam pomorskog putovanja. Međunarodni sustav pomorske plovidbe. Međunarodne organizacije sigurnosti plovidbe. Međunarodni i nacionalni propisi i pravila o sigurnosti plovidbe. Temeljne pomorske konvencije sigurnosti plovidbe. Tehnološka podrška sigurnosti plovidbe. Navigacijska podrška. Svjetska služba upozoravanja brodova u plovidbi. Obilježja i organizacija pomorske plovidbe. Prava i obveze obalne države. Teorija domene. Koeficijent opasnosti od sudara. Usmjeravanje pomorske plovidbe. Služba nadzora pomorske plovidbe. Organizacijski modeli. Sredstva za nadzor i prikupljanja podataka. Upravljanje plovidbom. Planiranje pomorskog putovanja. Planiranje oceanskog putovanja. Planiranje obalnog putovanja. Planiranje lučkog putovanja. Uporaba navigacijskih karata, priručnika i informativnih karata. Izrada plana putovanja. Vođenje brodskih knjiga. Vođenje broda u svim uvjetima. Optimizacija pomorskog putovanja. Vremensko vođenje broda. Model troškova putovanja. Držanje straže na mostu. Pravila za izbjegavanje sudara.

Preporučena literatura
  1. D. Zec: Planiranje pomorske plovidbe, Pomorski fakultet, Rijeka,1997.
  2. B. Bonefačić, D. Zec: Optimizacija brzine broda, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka, 1988.
Dopunska literatura
  1. Grupa autora: Terestrička i elektronska navigacija, Hidrografski institut ratne mornarice, Split, 1986.
  2. Simović, A.: Terestrička navigacija, Školska knjiga, Zagreb, 2000.
  3. C. W. Korburger: Vessel Traffic Systems, Cornell Maritime Press,1986.
  4. Bowditch, N.: The American Practical Navigator, National Imagery And Mapping Agency, Maryland, 2002. Razni priručnici;Admirality.
  5. Informativne karte. 6.   J. A. H. Paffett: Ship and Water, Nautical Institut, London, 1990.
Način ocjenjivanja
- Preuzimanje