NAJAVE

Pomorski menadžment

OPĆI PODACI O STUDIJU POMORSKI MENADŽMENT

Studij Pomorski menadžment (PM) akreditirani je sveučilišni studij, jedini pod tim nazivom u Republici Hrvatskoj.

Od 1998. godine studij Pomorski menadžment (PM) izvodi se na diplomskoj razini, te od 2005. godine, prelaskom na Bolonjski proces obrazovanja, izvodi se na preddiplomskoj (PM-B) i diplomskoj (PM-M) razini.

 

Temeljna obilježja studija PM su:

 1. pripada području tehničkih znanosti i ima interdisciplinarni karakter
 2. usklađen je s zahtjevima suvremenog tržišta rada
 3. kontinuirano se unaprjeđuje, razvija i usklađuje s međunarodnim trendovima
 4. uspješno surađuje s brojnim stručnjacima i organizacijama u iz realnog sektora
 5. pomorstva u Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini
 6. ostvaruje partnerstvo na znanstvenoj i stručnoj razini s vodećim organizacijama u
 7. pomorskoj industriji i obrazovanju pomorskih kadrova
 8. omogućuje stručnu praksu i praktičnu nastavu u pomorskom gospodarstvu
 9. njeguje i promiče pomorstvo i pomorsku orijentaciju Republike Hrvatske

 

Ciljevi Studija Pomorski menadžment

Studentima Pomorskog menadžmenta omogućuje se stjecanje specijaliziranih znanja i vještina – kvalifikacija, neophodnih za planiranje profesionalne karijere u pomorskoj industriji te uključivanje u međunarodno tržište rada.

 

Sukladno zahtjevima suvremenog tržišta rada, te u suradnji s partnerima i stručnjacima iz realnog sektora, znanja i vještine potrebne kvalificiranim kadrovima za rad u pomorskoj industriji ugrađeni su u nastavni plan i program studija PM. Studij Pomorski menadžment studentima omogućuje realizaciju praktične nastave u pomorskom gospodarstvu u tzv. Nastavnim bazama u pomorskom gospodarstvu.

 

U izvođenju nastave i realizaciji studijskog plana i programa sudjeluju kvalificirani nastavnici i stručnjaci iz pomorske prakse, uz neprestano unapređenje i modernizaciju, sukladno suvremenim trendovima.

U suradnji sa stručnjacima iz prakse studij PM moderniziran je i valoriziran u okviru projekta "Pomorski menadžment za 21. stoljeće – održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenoga sveučilišnoga diplomskog studija“.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Nakon uspješno završenog studija, pomorski menadžeri /menadžerice mogu se zaposliti u različitim vrstama pomorskih organizacija, a to su:

 1. pomorske organizacije u nadležnosti državne uprave i administracije – primjerice, županijske i gradske lučke uprave, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture; službe koje provode pravnu regulativu te kontroliraju sigurnost plovidbe i rad pomorskih organizacija
 2. različite poslovne organizacije koje djeluju na pomorskom tržištu u sektoru rekreacijske plovidbe i pomorskog turizma – primjerice, marine i ostale luke nautičkog turizma, sportske marine, čarter agencije, agencije za menadžment i distribuciju plovila, agencije za obuku i menadžment posade na jahtama, nautički servisi, agencije za opskrbu plovila (ship-chandler), nautičko-turističke agencije, kruzing kompanije, sajmovi nautike i brodogradnje, brokerske kuće i dr.
 3. domaće i međunarodne brodarske kompanije, luke opće i posebne namjene, pomorske agencije za ukrcaj i izobrazbu pomoraca, brodogradilišta, brokerske kuće, organizacije koje provode obrazovanje, trening i obuku pomorskih kadrova, i druge organizacije povezane s pomorstvom i pomorskim gospodarstvom

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ POMORSKI MENADŽMENT

Preddiplomski studij Pomorski menadžment (PM-B) izvodi se tijekom 6 (šest) semestara u trajanju od 3 (tri) akademske godine, a njegovim završetkom studenti stječu 180 ECTS bodova.

Akademski naziv koji studenti stječu nakon završetka preddiplomske razne studija Pomorski menadžment (PM-B) glasi:

Sveučiliši prvostupnik / prvostupnica inženjer /inženjerka pomorskog menadžmenta (univ. bacc. ing. admin. nav.)

Specijalizirano obrazovanje na preddiplomskom studiju PM studentima omogućuje:

 1. Stjecanje teorijskih te praktičnih znanja i vještina usklađenih s zahtjevima tržišta rada
 2. Stjecanje kvalifikacija potrebnih za brzo uključivanje u tržište rada
 3. Primjenu stečenih znanja i vještina u realnom sektoru
 4. Pripremu za znanstveno-istraživački rad
 5. Pripremu za daljnji nastavak obrazovanja na diplomskoj razini studija Pomorski menadžment ili srodnim tehničkim studijima

Ishodi učenja na razini studija PM-B detaljno su navedeni u Elaboratu Studija (dostupno na stranicama Fakulteta).